ชื่อ ที่อยู่เว็บไชต์
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ http://www.nacc.go.th
สำนักส่งเสริมการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวี https://www.md.go.th/intranet/index.php/component/k2/itemlist/category/101-2014-01-22-13-31-04
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี http://www.thailandmuseum.com/panichnavee/panichnavee.htm
จังหวัดสมุทรปราการ http://www.samutprakan.go.th
ท่าเรือศรีราชา http://www.srirachaport.com
ท่าเรือแหลมฉบัง http://lcp.port.co.th/cs/internet/lcp/index.html
ท่าเรือระนอง http://rnp.port.co.th/cs/internet/rnp/index.html
ท่าเรือกรุงเทพ http://www.mkh.in.th/index.php?option=com_content&view=article&id=200&Itemid=345&lang=en
การท่าเรือแห่งประเทศไทย http://www.port.co.th
กองบังคับการตำรวจน้ำ http://marine.police.go.th
กองทัพเรือ http://www.navy.mi.th
กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th
กรมศุลกากร http://www.customs.go.th
กรมเจ้าท่า http://www.md.go.th
Thai E-Citizen https://www.rd.go.th/16961.html