ชื่อ ที่อยู่เว็บไชต์
มารีนเนอร์ไทยดอทคอม http://www.marinerthai.net/mrthome.php
The Mother of All Maritime Links http://www.boat-links.com/boatlink.html
Maritime Activity Reports (Jobs) http://www.maritimejobs.com