ชื่อ ที่อยู่เว็บไชต์
นิตยสาร Logistics Today http://www.logisticstoday.com
นิตยสาร Logistics Thailand https://www.logistics-manager.com/th/
WorldCargo News Online http://www.worldcargonews.com
The MotorShip : Marine Technology Magazine http://www.motorship.com
Maritime Global Net http://www.mglobal.com
Maritime Asia Magazine https://thisisasiamaritime.com/
Marine Software https://www.marinsoftware.com/
Logistics Management http://www.logisticsmgmt.com
Fairplay International Shipping Weekly https://www.worldcat.org/title/fairplay-international-shipping-weekly/oclc/299749158