ชื่อ ที่อยู่เว็บไชต์
นิตยสาร Logistics Today http://www.logisticstoday.com
นิตยสาร Logistics Thailand http://www.logisticsthailand.com
WorldCargo News Online http://www.worldcargonews.com
The MotorShip : Marine Technology Magazine http://www.motorship.com
Maritime Global Net http://www.mglobal.com
Maritime Asia Magazine http://www.maritimeasia.net
Marine Software http://www.seamanship.co.uk
Logistics Management http://www.logisticsmgmt.com
Fairplay International Shipping Weekly http://www.fairplay.co.uk