ชื่อ ที่อยู่เว็บไชต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา http://www.ayutthaya-ship.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ http://www.sptc.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช http://www.nasic.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา (คณะโลจิสติกส์) https://buulog.com
โรงเรียนนายเรือ http://www.rtna.ac.th/
World Maritime University http://www.wmu.se
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ) http://www.ims.src.ku.ac.th
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สถาบันการขนส่ง) http://www.tri.chula.ac.th
The Faculty of Maritime Studies and Transport, University of Ljubljana, Republic of Slovenia http://www.fpp.edu
Seamen's Training Center http://www.seamenstrainingcenter.org
Maritime Professional Training http://www.mptusa.com
Japan Coast Guard http://www.kaiho.mlit.go.jp/index.html
SUNY Maritime College http://www.sunymaritime.edu