ชื่อ ที่อยู่เว็บไชต์
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ http://www.nacc.go.th
สำนักส่งเสริมการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวี http://www.mpb.md.go.th
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี http://www.thailandmuseum.com/panichnavee/panichnavee.htm
จังหวัดสมุทรปราการ http://www.samutprakan.go.th
ท่าเรือศรีราชา http://www.srirachaport.com
ท่าเรือแหลมฉบัง http://www.laemchabangport.com
ท่าเรือระนอง http://www.bkp.port.co.th/rnp/
ท่าเรือกรุงเทพ http://www.bangkok-port.com
การท่าเรือแห่งประเทศไทย http://www.port.co.th
กองบังคับการตำรวจน้ำ http://marine.police.go.th
กองทัพเรือ http://www.navy.mi.th
กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th
กรมศุลกากร http://www.customs.go.th
กรมเจ้าท่า http://www.md.go.th
Thai E-Citizen http://www.ecitizen.go.th