เครื่องหมายทางราชการ

เครื่องหมายศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เป็นรูปช่อชัยพฤกษ์ล้อมพังงา ภายในพังงา มีพวงชูชีพซ้อนอยู่บนชูชีพ ด้านบนเป็นชื่อศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีภาษาไทย ด้านล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษ (Merchant Marine Training Centre) กลางพังงาเป็นรูป ลูกโลกภายในมีลูกศรชี้โดยรอบ 8 ทิศ ใจกลางของแกนลูกศรเป็นรูปเรือสินค้าเดินทะเล


สีน้าเงิน เป็น สีของพังงา, ตัวอักษรไทย-อังกฤษ และลูกศร
สีฟ้าอ่อน เป็นสีคาดของชูชีพและสีของลูกโลก
สีทอง เป็นสีของช่อชัยพฤกษ์และสีของรุ้งแวงลูกโลก
สีดำ เป็น สีของลายเส้นช่อชัยพฤกษ์