ต้นไม้ประจำศูนย์ฝึก

ต้นชัยพฤกษ์ (อังกฤษ: Java Cassia, Pink Shower, Apple Blossom Tree, Rainbow Shower Tree; ชื่อวิทยาศาสตร์: Cassia javanica) เป็นพรรณไม้ มงคล เป็นต้นไม้แห่งชัยชนะ ชนะศัตรู ชนะอุปสรรคต่าง ๆ ซึ่งบ่งบอกว่านักเรียนของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีทุกนาย จะประสบความสำเร็จ สามารถชนะอุปสรรคต่าง ๆ ได้ ทั้งในด้านการเรียนและการทำงาน ทำให้เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพด้านพาณิชยนาวี และช่อชัยพฤกษ์ยังเป็นส่วนหนึ่งในเครื่องหมายราชการของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีอีกด้วย