สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

                      พระพุทธวชิรบารมีวารีพิทักษ์ สมาคมนักเรียนเก่าเดินเรือพาณิชย์และสมาคมวิชาชีพชาวเรือไทย ร่วมกับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จัดพิธีพุทธาภิเษก “พระพุทธวชิรบารมีวารีพิทักษ์” และพระรูปเหมือน “พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขต อุดมศักดิ์ ” (เสด็จเตี่ย) ในวันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00–16.00 น. โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ เป็นผู้ประกอบพิธีบูชาฤกษ์และถวายเครื่องสักการะ

 

                    พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (19 ธันวาคม 2423 - 19 พฤษภาคม 2466) ทรงเป็นต้น ราชสกุล “อาภากร” เป็นพระราชโอรส องค์ที่ 28 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและองค์ที่ 1 ในเจ้าจอมมารดาโหมด พระองค์ทรงได้รับสมัญญานามว่า “องค์บิดาของทหารเรือไทย”ใน พ.ศ. 2449 พระองค์ได้ทรงแก้ไขปรับปรุงระเบียบการในโรงเรียนนายเรือ ทรงเป็นครูสอนนักเรียนนายเรือ ทรงจัดเพิ่มเติมวิชาสาคัญสำหรับชาวเรือ เพื่อให้เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถเดินเรือทางไกลในทะเลน้ำลึกได้ คือ วิชาดาราศาสตร์ ตรีโกณมิติ พีชคณิต อุทกศาสตร์ การเดินเรือเรขาคณิต พ.ศ. 2466 ทรงดำรงตำแหน่ง เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ ได้ไม่นาน ก็ได้กราบบังคมลาออกจากราชการ เพื่อพักผ่อนรักษาพระองค์ที่จังหวัดชุมพร ทรงถูกฝนประชวรเป็น พระโรคหวัดใหญ่ สิ้น พระชนม์ที่ตำบลทรายรี ในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2466 สิริพระชนมายุได้ 43 พรรษาทั้งนี้ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ได้กำหนดจัดกิจกรรมน้อมรำลึก ปีละ 2 วัน คือ
- วันน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ในวันที่ 19 ธันวาคม
- วันน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ในวันที่ 19 พฤษภาคม