บุคลากร  กลุ่มวิชาการช่างกลเรือ

 

นายบดินทร์ ศรีมณี 

หัวหน้ากลุ่มวิชาการช่างกลเรือ
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายวรวุฒิ วรวัฒนกุล

นายช่างกลเรือชำนาญการ
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายวีรวุฒิ ทองนพคุณ

นายช่างกลเรือชำนาญการ
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายวชิระ อุบลจินดา 

นายช่างกลเรือชำนาญงาน
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายจักรพงษ์ ศีลวินัยพร 

นายช่างกลเรือปฏิบัติการ
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายธนกร เผือกอ่ำ 

นายช่างกลเรือปฏิบัติการ
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นางน้ำผึ้ง โพชสาลี 

พนักงานวิทยาศาสตร์
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายพิศุทธ์ สุทธะลักษณ์ 

พนักงานวิทยาศาสตร์
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -

นายพิศุทธ์ สุทธะลักษณ์ 

พนักงานวิทยาศาสตร์
  เบอร์โทร  -
 อีเมล์  -