บุคลากร  กลุ่มวิชาการช่างกลเรือ

นายจักรพงษ์ ศีลวินัยพร 

หัวหน้ากลุ่มวิชาการช่างกลเรือ
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80  ต่อ  512
 อีเมล   j_silpwi-at-mmtc.ac.th

นายธนาวุฒิ วิริยะพันธ์

วิทยาจารย์ปฏิบัติการ
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80  ต่อ  517
 อีเมล  -at-mmtc.ac.th

นายวชิระ อุบลจินดา 

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80  ต่อ  517
 อีเมล  w_ubonji-at-mmtc.ac.th
 

-ว่าง-

นายช่างกลเรือปฏิบัติการ
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80  ต่อ  517
 อีเมล 

นางน้ำผึ้ง โพชสาลี 

นักวิทยาศาสตร์
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80  ต่อ  517
 อีเมล  n_sudjai-at-mmtc.ac.th

นางสาวศิริพรรณ  ศรีธนกฤตาธิคุณ 

นักจัดการงานทั่วไป
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80  ต่อ  517
 อีเมล  s_sritha-at-mmtc.ac.th

นายพรเทพ ภูศรีเทศ

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
  เบอร์โทร  0 2756 4971 - 80  ต่อ 836
 อีเมล p_phoosr-at-mmtc.ac.th