กลุ่มวิชาการเครื่องกลเรือ

  • ชั้น 2  อาคารปฏิบัติการเครื่องกลเรือ
  • 0 2756 4971 -  80 ต่อ 517