กลุ่มเรือฝึก

  • ชั้น 3 อาคารเครื่องมือฝึกจำลอง
  • 0 2756 4971 – 80 ต่อ 241