เรือวิสูตรสาคร

TS VISUDSAKORN

ออกแบบโดยบริษัท Dwinger Marine Consult ต่อสร้างโดยบริษัท North Sea Yard ที่เมือง Ringkobing ประเทศ Denmark ภายใต้มาตรฐานของ Lloyd’s Register of Shipping (LR) ใช้งบประมาณ 37.8 ล้านโครเนอร์ (ประมาณ 100 ล้านบาทในขณะนั้น) ทำพิธีปล่อยลงน้้ำเมื้อวันที่ 9 ธันวาคม 2528 โดยชื่อเรือ “วิสูตรสาคร” ได้มาจากราชทินนามท่านอธิบดีกรมเจ้าท่าคนแรกของไทย ภายในเรือ มีอุปกรณ์ครบสมบูรณ์ สำหรับฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ตามมาตรฐานสากล กรมเจ้าท่ารับไว้ใช้ราชการเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2529

NameM.V.VISUDSAKORN
IMO Number8417467
MMSI567002000
Call SignHSUC
TypeTraining Ship
BuilderNorth Sea Shipyard A/S, Ringkobing Denmark
Year of Build1986
Length Overall61.19 Meters
Breadth Extreme11.00 Meters
Depth6.60 Meters
Gross Tonnage1089 MT
Dead Weight688 MT
Main EngineMAN B&W (6 Cylinders)
B.H.P810 Kilowatts
Full Speed12.5 Knots
Crew28 Persons
Cadet42 Persons