เรือสาครวิสัย

TS SAKHONWISAI

  ออกแบบโดยบริษัท IHI Marine Engineering (Singapore) ต่อสร้างโดยบริษัท Italthai Marine (Thailand) ภายใต้ มาตรฐานของ Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK) ในวงเงินงบประมาณ 1,112 ล้าน บาท (รวมอาคารเครื่องมือฝึกจำลอง) ใช้เวลาต่อสร้าง 700 วัน สิ้นสุดสัญญาเมื่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 ภายในเรือ ประกอบด้วยห้องเรียน ห้องจำลองการเดินเรือ และอุปกรณ์ที่ใช้ทำการฝึก โดยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานชื่อว่า “สาครวิสัย” เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2550

NameM.V.SAKORN WISAI
IMO Number9463968
MMSI567348000
Call SignHSB3901
TypeTraining Ship
BuilderItalthai Marine Limited, Samutprakarn Thailand
Year of Build2011
Length Overall90.00 Meters
Breadth Extreme16.80 Meters
Depth9.30 Meters
Gross Tonnage4396 MT
Dead Weight1499 MT
Main EngineMAN B&W (7 Cylinders)
B.H.P3500 Kilowatts
Full Speed15.0 Knots
Crew52 Persons
Cadet200 Persons