แนวทางการประกอบอาชีพ "นักเดินเรือ"


ฝ่ายเดินเรือ (Deck)

ทำหน้าที่นำเรือไปสู่จุดหมายอย่างปลอดภัย การบรรทุกขนถ่ายสินค้าครบ และตรงต่อเวลา ตำแหน่งสูงสุดคือ กัปตันเรือ ใช้เวลาประมาณ 5-10 ปี (สามารถผันตัวเองมาทำงานบก เช่น ท่าเรือ หรือสายงานผู้บริหาร)

ฝ่ายช่างกล (Engine)

รับผิดชอบเครื่องยนต์กลไกที่ใช้ขับเคลื่อนภายในเรือทั้งหมด ตำแหน่งสูงสุดคือ ต้นกลเรือใช้เวลาประมาณ 5-10 ปี (สามารถผันตัวเองมาทำงานบก เช่น ท่าเรือ,อู่ต่อเรือ,อู่ซ่อมเรือ หรือสายงานผู้บริหาร)

หน่วยงานราชการ

กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

หน่วยงานบริษัทเอกชน

บริษัทเรือในและต่างประเทศ(ทำงานระดับนายประจำเรือ) แท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเล อู่ต่อเรือ และอู่ซ่อมเรือ ท่าเรือสินค้าต่างๆ